Styrdokument
Ögonoperation med bruttolöneavdrag       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 107 KB 150216 Riktlinjer ögonoperation ÄK.pdf 2015-04-09 16:52

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2015-02-25 Personalutskottet Personalchef Personal