Styrdokument
Behörighetspolicy för kostverksamheten       


Stöd vid anställning av personal


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 46 KB Behpolicykosten.pdf 2011-01-27 15:30

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 2010-05-10 Personalutskottet Kostchef Kostförsörjning