Styrdokument
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 92 KB Undertecknande av handlingar 2017-06-21.pdf 2017-06-27 10:53
application/pdf 397 KB undertecknat.pdf 2017-06-27 10:51

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 2017-06-21 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande