Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 124 KB Ägardirektiv ÄFAB 2018 (2).pdf 2018-06-21 13:02

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2018-06-18 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift