Styrdokument
Tillsynsplan för serveringsställen       


Tillsynsplan för serveringsställen som serverar alkoholdrycker


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 80 KB Tillsynservering.pdf 3/20/15, 1:08 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 3/9/15 Kommunstyrelsen Enhetschef AoI Socialtjänst