Styrdokument
Tillsynsplan för serveringsställen       


Tillsynsplan för serveringsställen som serverar alkoholdrycker


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 80 KB Tillsynservering.pdf 2015-03-20 13:08

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 2015-03-09 Kommunstyrelsen Enhetschef AoI Socialtjänst