Styrdokument
Kompetensförsörjningsplan 2020-2021       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 574 KB Kompetensförsörjningsplan 2020-2021.pdf 5/5/20, 11:08 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 4/27/20 Kommunfullmäktige HR-chef Kommunövergripande