Styrdokument
Delegationsordning för miljö- och byggnämnden        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 240 KB Revidering av delegationsordningen MBN 20210928.pdf 10/1/21, 1:35 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 9/28/21 Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadschef Miljö- Bygg-Räddning