Styrdokument




Verkställande av neddragna assistansbeslut från Försäkringskassan       





  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 97 KB Riktlinje hantering och verkställande av neddragna beslut personlig assistans.pdf 2017-11-17 13.53





Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2017-11-13 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst