Styrdokument
Verkställande av neddragna assistansbeslut från Försäkringskassan       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 97 KB Riktlinje hantering och verkställande av neddragna beslut personlig assistans.pdf 11/17/17, 1:53 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 11/13/17 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst