Styrdokument
Anhörigstöd       


Syftet med dokumenter är att tydliggöra och kvalitetssäkra kommunens anhörigstödjande insatser


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 80 KB Policynhorigstod.pdf 11/18/13, 8:42 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Medborgare 11/4/13 Ks Socialchef Socialtjänst