Styrdokument
Anhörigstöd       


Syftet med dokumenter är att tydliggöra och kvalitetssäkra kommunens anhörigstödjande insatser


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 80 KB Policynhorigstod.pdf 2013-11-18 08:42

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Medborgare 2013-11-04 Ks Socialchef Socialtjänst