Styrdokument
Kommunstyrelsens reglemente       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 139 KB 2016-10-18 KS reglemente.pdf 2016-12-09 10:44

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2016-11-28 Kommunfullmäktige353/16-003 Kommunchef Politisk verksamhet