Styrdokument
Kommunstyrelsens reglemente       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 139 KB 2016-10-18 KS reglemente.pdf 12/9/16, 10:44 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 11/28/16 Kommunfullmäktige353/16-003 Kommunchef Politisk verksamhet