Styrdokument
Renhållningsordning - Föreskrifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 184 KB Renhållningsordn.pdf 11/14/16, 7:13 AM
application/pdf 99 KB Bilaga1uppdat.pdf 11/10/16, 4:24 PM
application/pdf 91 KB Bilaga2uppdat.pdf 11/10/16, 4:25 PM
application/pdf 60 KB Bilaga3uppdat.pdf 11/10/16, 4:25 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 10/17/16 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning