Styrdokument
Renhållningsordning - Föreskrifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 184 KB Renhållningsordn.pdf 2016-11-14 07:13
application/pdf 99 KB Bilaga1uppdat.pdf 2016-11-10 16:24
application/pdf 91 KB Bilaga2uppdat.pdf 2016-11-10 16:25
application/pdf 60 KB Bilaga3uppdat.pdf 2016-11-10 16:25

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2016-10-17 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning