Styrdokument
Registerkontroll för belastningsregistret inom socialtjänsten och barn- och familjeenheten       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 159 KB Riktlinje för utrdag ur belastningsregistret.pdf 3/22/17, 1:10 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 3/8/17 Personalutskottet Personalchef Personal