Styrdokument
Registerkontroll för belastningsregistret inom socialtjänsten och barn- och familjeenheten       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 159 KB Riktlinje för utrdag ur belastningsregistret.pdf 2017-03-22 13:10

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 2017-03-08 Personalutskottet Personalchef Personal