Styrdokument
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen       


Dokumenthanteringsplane talar om vilka handlingar som förekommer i verksamheten, hur de förvaras, vilka handlingar som ska bevaras eller gallras.


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 23 270 KB Dokumenthanteringsplan.pdf 2011-04-08 08:36

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2010-01-25 Kommunstyrelsen Kommunsekreterare Kommunövergripande