Styrdokument
Riktlinjer för bisysslor       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 150 KB Riktlinje bisyssla .pdf 2/8/19, 11:04 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 12/20/18 Personalutskottet HR-chef Personal