Styrdokument
Riktlinjer för bisysslor       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 150 KB Riktlinje bisyssla .pdf 2019-02-08 11:04

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-12-20 Personalutskottet HR-chef Personal