Styrdokument
Hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter, socialtjänsten       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 415 KB LJONA2ECYM.pdf 2015-10-06 10:46

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2015-09-28 Kommunstyrelsen MAS Socialtjänst