Styrdokument
Hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter, socialtjänsten       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 415 KB LJONA2ECYM.pdf 10/6/15, 10:46 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 9/28/15 Kommunstyrelsen MAS Socialtjänst