Styrdokument
Förskolan - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn       


Information till brukare och stöd till berörd personal


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 166 KB Styrdokument - Förskolan -regler, taxor, tillämpningsföreskrifter.reviderad 131119.pdf 3/25/14, 11:15 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 11/28/05 Kommunfullmäktige Skolchef Skola