Styrdokument
Förskolan - regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn       


Information till brukare och stöd till berörd personal


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 166 KB Styrdokument - Förskolan -regler, taxor, tillämpningsföreskrifter.reviderad 131119.pdf 2014-03-25 11:15

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2005-11-28 Kommunfullmäktige Skolchef Skola