Styrdokument
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 749 KB Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen 2021-05-26.pdf 5/31/21, 8:59 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 5/26/21 Ks Ekonomichef Kommunövergripande