Styrdokument
Instruktion för kommundirektör i Älvsbyns kommun       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 72 KB Instruktion för kommundirektören.pdf 4/17/18, 8:14 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 3/5/18 Kommunstyrelsen KSO Kommunövergripande