Styrdokument
Instruktion för kommundirektör i Älvsbyns kommun       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 72 KB Instruktion för kommundirektören.pdf 2018-04-17 08:14

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 2018-03-05 Kommunstyrelsen KSO Kommunövergripande