Styrdokument
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 194 KB Miljöbalken taxa 2016.pdf 3/5/20, 1:51 PM
application/pdf 265 KB Taxebilaga 1.pdf 1/7/16, 1:52 PM
application/pdf 1,251 KB Taxebilaga 2-SKL version-december-2013.pdf 12/30/15, 1:17 PM
application/pdf 550 KB Taxebilaga 3.pdf 12/30/15, 1:18 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 12/15/16 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning