Styrdokument
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 257 KB Miljöbalken taxa 2016.pdf 2017-01-02 15.25
application/pdf 265 KB Taxebilaga 1.pdf 2016-01-07 13.52
application/pdf 1 251 KB Taxebilaga 2-SKL version-december-2013.pdf 2015-12-30 13.17
application/pdf 550 KB Taxebilaga 3.pdf 2015-12-30 13.18

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 2016-12-15 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning