Styrdokument
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 169 KB Miljöbalken taxa 2016.pdf 2019-02-22 11:11
application/pdf 265 KB Taxebilaga 1.pdf 2016-01-07 13:52
application/pdf 1 251 KB Taxebilaga 2-SKL version-december-2013.pdf 2015-12-30 13:17
application/pdf 550 KB Taxebilaga 3.pdf 2015-12-30 13:18

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 2016-12-15 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning