Styrdokument
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 107 KB RUR.pdf 12/8/17, 2:20 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 11/27/17 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi