Styrdokument
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 107 KB RUR.pdf 2017-12-08 14:20

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 2017-11-27 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi