Styrdokument
Renhållningstaxa 2013       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 182 KB Renhålln.taxa 2013.pdf 2012-11-28 14:41

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Medborgare 2013-02-18 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning