Styrdokument
Riktlinje för parboende inom särskilt äldreboende        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 111 KB riktlinje parboende med ändringar.pdf 2018-12-13 07:34

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 2018-12-17 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst