Styrdokument
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 400 KB 20200617133219868.pdf 6/17/20, 1:38 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 6/17/20 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande