Styrdokument
Instruktion för behandling av personuppgifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 112 KB InstruktionPUL.pdf 1/8/16, 8:55 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 12/14/15 Kommunstyrelse Kommunsekreterare Kommunövergripande