Styrdokument
Instruktion för behandling av personuppgifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 112 KB InstruktionPUL.pdf 2016-01-08 08:55

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 2015-12-14 Kommunstyrelse Kommunsekreterare Kommunövergripande