Styrdokument
Jämställdhetsintegrering - handlingsplan 2016-2020       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 130 KB jämställdhet.pdf 2016-11-03 09:04

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 2016-10-17 Kommunfullmäktige Chef KLK Kommunövergripande