Styrdokument
Strategisk Plan 2020-2022       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1,016 KB SP 2020-2022.pdf 2/6/20, 3:16 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 11/25/19 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande