Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 122 KB Ägardirektiv ÄFAB 2020.pdf 6/24/20, 3:21 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/15/20 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift