Styrdokument
Miljö- och byggnämndens delegationsordning 2015-2018       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 321 KB MBN delegationsordning.pdf 2015-02-06 11:24

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2015-01-29 Miljö- och byggnämnden Byggnadsinspektör Miljö- Bygg-Räddning