Styrdokument
Renhållningsordning 2014 - 2017 - Föreskrifter och Avfallsplan       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 148 KB Föreskrifter.pdf 3/19/14, 9:17 AM
application/pdf 310 KB Avfallsplan.pdf 3/19/14, 9:18 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 2/17/14 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning