Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 93 KB Bolagsordning ÄKFAB 2018.pdf 2018-06-21 13:26

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2018-06-18 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet