Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 93 KB Bolagsordning ÄKFAB 2018.pdf 6/21/18, 1:26 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/18/18 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet