Styrdokument
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 140 KB Livsmedelstaxa.pdf 2017-01-02 15:17

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 2016-12-15 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning