Styrdokument
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 111 KB Livsmedelstaxa.pdf 2/22/19, 11:11 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 12/15/16 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning