Styrdokument
Informationssäkerhet i socialtjänsten       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 266 KB Informationssäkerhet i socialtjänsten.pdf 2018-11-27 09:26

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-09-17 Kommunstyrelsen MAS Socialtjänst