Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 96 KB Ägardirektiv ÄKFAB 2020.pdf 6/24/20, 3:22 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/15/20 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet