Styrdokument
Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning       


Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 128 KB Handlprogfunktiosneds.pdf 2014-03-18 12:58

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 2014-02-17 KF Socialchef Socialtjänst