Styrdokument
Taxa vid matdistribution 2016       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 108 KB Taxamatdistr.2016.pdf 12/11/15, 10:24 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 11/30/15 Kommunfullmäktige Kostchef Kostförsörjning