Styrdokument
Taxa vid matdistribution 2016       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 108 KB Taxamatdistr.2016.pdf 2015-12-11 10:24

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2015-11-30 Kommunfullmäktige Kostchef Kostförsörjning