Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 123 KB Ägardirektiv ÄEAB 2019.pdf 6/27/19, 3:22 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/17/19 Kommunfullmäktige Kommunchef Gator, va, renhållning