Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 93 KB Bolagsordning ÄFAB 2017.pdf 2017-06-30 13:19

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2017-06-19 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift