Styrdokument
Avgift för hemtjänst       


Taxesystem inom hemtjänsten


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 67 KB Avgiftstaxa för hemtjänst.pdf 2016-01-19 08:47

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2014-10-13 KF Socialchef Socialtjänst