Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 92 KB Bolagsordning ÄFAB 2020.pdf 6/24/20, 3:23 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/15/20 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift