Styrdokument
Delegationsordning för miljö- och byggnämnden       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 272 KB Revidering av delegationordningen MBN slutlig.pdf 3/4/20, 1:54 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Politiken 1/21/20 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning