Styrdokument
Taxa enligt strålskyddsförordningen        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 138 KB taxa inom strålskyddslagens område.pdf 3/5/20, 1:52 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 12/15/16 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning