Styrdokument
Riktlinjer för introduktion av anställda       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 85 KB Introduktion av nyanställda.pdf 2/8/19, 10:18 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 12/20/18 Personalutskottet HR-chef Personal