Styrdokument
Riktlinjer för introduktion av anställda       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 85 KB Introduktion av nyanställda.pdf 2019-02-08 10:18

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-12-20 Personalutskottet HR-chef Personal