Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 126 KB Ägardirektiv ÄEAB 2018 (1).pdf 6/21/18, 1:02 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/18/18 Kommunfullmäktige Kommunchef Gator, va, renhållning