Styrdokument
Renhållningsordning - föreskrifter        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 499 KB Föreskrifter 2018-2021.pdf 2018-11-23 08:56
application/pdf 99 KB Bilaga 1 föreskrifter.pdf 2018-11-23 08:56
application/pdf 93 KB Bilaga 2 föreskrifter.pdf 2018-11-23 08:57
application/pdf 59 KB Bilaga 3 föreskrifter.pdf 2018-11-23 08:57
application/pdf 552 KB Avfallsplan 2018-2021.pdf 2018-09-18 17:04

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2017-11-27 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning