Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 126 KB Ägardirektiv ÄEAB 2020.pdf 6/24/20, 3:22 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/15/20 Kommunfullmäktige Kommunchef Gator, va, renhållning