Styrdokument
Företagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 97 KB Företagspolicy - 2019-2022.pdf 1/9/19, 11:14 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 5/10/16 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet