Styrdokument
Företagspolicy för Älvsbyns kommuns bolag        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 97 KB Företagspolicy - 2019-2022.pdf 2019-01-09 11:14

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 2016-05-10 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet