Styrdokument
Riktlinjer serveringstillstånd       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 162 KB RIKTLINJER Serveringstillstånd.pdf 1/8/20, 3:14 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Alkoholhandläggare/Tillståndshavare 10/16/19 Socialutskottet Enhetschef STIF Socialtjänst