Styrdokument
Policy för behandling av personuppgifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 135 KB Styrdokument, behandling av personuppgifter (GDPR).pdf 2018-06-21 15:14

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 2018-06-18 Kommunfullmäktige Dataskyddsombud Kommunövergripande