Styrdokument
Kriterier för Älvsbyns kommuns kultur- och ungdomsledarstipendier       


Stöd till att utse stipendiater


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 43 KB Kulturoungdomsledarstipendier.pdf 2011-01-27 16:36

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Medborgare 2010-10-18 Kommunfullmäktige Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid