Styrdokument
Tillämpningsregler avgiftstaxa särskilt boende       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 68 KB Tillampavgstaxasabo.pdf 2019-03-08 10:21

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 2013-11-15 KF Socialchef Socialtjänst